Choroby układu nerwowego

G70.0
Miastenia

Jeśli konieczne, dla określenia leku, (w przypadku, gdy wywołane przez lek), użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się