Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki

H36.8
Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Retinopatia miażdżycowa (I70.8†), retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†), zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się