Zaburzenia narządu łzowego

H04.9
Zaburzenia układu łzowego, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się